ระบบเงินเดือน

หน้าจอตัวอย่างระบบเงินเดือน โรงพยาบาลสงขลา

Internal Link (เข้าใช้งานภายในโรงพยาบาลสงขลา): http://192.168.4.245/skpayroll/

External Link: ไม่ระบุ