ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้พัสดุ

หน้าหลัก Forums กลุ่มงานพัสดุ ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้พัสดุ

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #9004
  supply-mod
  Moderator

  ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.