เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุนสนับสนุนโครการกองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลสงขลา ร่วมบริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสงขลา