กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัว ในทุกโอกาส (No Gift Policy) ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกัน ด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร อวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือทำกิจกรรมจิตอาสาแทน