ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่าน เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ผ่านระบบ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย HEALTHID โดยนำ บัตรประชาชนและสมาร์ทโฟนมายืนยันตัวตน