หน่วยบริการ เจาะเลือดล่วงหน้า โรงพยาบาลสงขลา สำหรับผู้ป่วยที่มีนัด โดยเจาะเลือดล่วงหน้าก่อนพบแพทย์ 1 -7 วัน