ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 508 เตียง

สังกัด กรมสำนักงานงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข

เปิดให้บริการ 2 แห่งคือ

1. โรงพยาบาลสงขลา
เลขที่ 666 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา – ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
มีเนื้อที่ 80 ไร่
อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนสงขลา – ระโนด
ทิศใต้ จดคลองวง
ทิศตะวันตก จดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ทิศตะวันออก จดบ้านสงขลา

2. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา (โรงพยาบาลสงขลาแห่งเดิม)
เลขที่ 161 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา
อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนนาทวี
ทิศใต้ จดถนนสตูล
ทิศตะวันตก จดวัดดอนแย้
ทิศตะวันออก จดถนนรามวิถี