คลินิกเลิกบุหรี่ ให้บริการทุกวันจันทร์ – วันพุธ ในเวลาราชการ