คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลสงขลาร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 “วันฉัตรมงคล”

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลสงขลาร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 “วันฉัตรมงคล” เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลา

DSC_1788.JPG
DSC_1789.JPG
DSC_1795.JPG
DSC_1798.JPG
DSC_1800.JPG
DSC_1838.JPG
DSC_1759.JPG
DSC_1782.JPG
DSC_1788.JPG
DSC_1789.JPG
DSC_1795.JPG
DSC_1798.JPG
DSC_1800.JPG
DSC_1838.JPG
DSC_1759.JPG
DSC_1782.JPG
DSC_1788.JPG
DSC_1789.JPG
DSC_1795.JPG
DSC_1798.JPG