ผู้ป่วยมะเร็ง “รักษาได้ทุกที่ ที่พร้อม” ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว