ชาว รพ.สงขลา ขอต้อนรับ พญ.สุวิวรรณ นกหนู ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง