ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของโรงพยาบาลสงขลา

หน้าหลัก Forums กลุ่มงานพัสดุ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของโรงพยาบาลสงขลา

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #6145
  supply-mod
  Moderator

  ผู้ที่สนใจจะซื้อครุภัณฑ์สามารถขอรับเอกสารได้ที่กลุ่มงานพัสดุ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ โรงพยาบาลสงขลา ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.3๐ น. และกำหนดตรวจสอบดูครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งได้ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พร้อมกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันเดียวกันนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๐ น.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.