ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

หน้าหลัก Forums กลุ่มงานพัสดุ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #12036
  supply-mod
  Moderator

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
  ๑. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Home Ventilator) จำนวน ๖ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๑๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  ๒. เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก ๒ ระดับ (BIPAP) จำนวน ๖ เครื่อง เป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.