ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

หน้าหลัก Forums แผนงานโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #11347
  supply-mod
  Moderator

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้
  ๑. โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก – เอว ๑ ระดับ จำนวน ๑๒ ชุด เป็นเงิน ๒๔๔,๒๐๐ บาท
  ๒. โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก – เอว ๒ ระดับ จำนวน ๒๐ ชุด เป็นเงิน ๖๐๔,๘๐๐ บาท
  ๓. โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก – เอว ๓ ระดับ จำนวน ๒๐ ชุด เป็นเงิน ๘๐๒,๖๐๐ บาท
  ๔. โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก – เอว ๔ ระดับ จำนวน ๑๒ ชุด เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
  ๕. โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก – เอว ๕ ระดับ จำนวน ๑๐ ชุด เป็นเงิน ๕๙๐,๐๐๐ บาท
  ๖. โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก – เอว ๖ ระดับ จำนวน ๕ ชุด เป็นเงิน ๓๔๙,๐๐๐ บาท
  รวมเป็นเงิน ๓,๑๙๐,๖๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.