ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 17 ตำแหน่ง 46 อัตรา

หน้าหลัก Forums กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 17 ตำแหน่ง 46 อัตรา

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #7966
  hr-mod
  Moderator

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบัว (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลสงขลา
  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  1. ตำแหน่งนายแพทย์  (ปฏิบัติงานกลุ่มงานนิติเวช) (หน่วยที่ 1)   จำนวน 1 อัตรา

  ใบสมัคร
  แนบใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร

  2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) (หน่วยที่ 2) จำนวน 3 อัตรา

  ใบสมัคร

  แนบใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร

  3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน) (หน่วยที่ 3) จำนวน 5 อัตรา

  ใบสมัคร

  แนบใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร

  4. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานงานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู) (หน่วยที่ 4) จำนวน 1 อัตรา

  ใบสมัคร

  แนบใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร

  5. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีวิทยา) (หน่วยที่ 5) จำนวน 2 อัตรา

  ใบสมัคร

  แนบใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร

  6. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป) (หน่วยที่ 6) จำนวน 1 อัตรา

  ใบสมัคร

  แนบใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร

  7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม) (หน่วยที่ 7) จำนวน 5 อัตรา

  ใบสมัคร

  แนบใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร

  8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน) (หน่วยที่ 8) จำนวน 1 อัตรา

  ใบสมัคร

  แนบใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร

  9. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์) (หน่วยที่ 9) จำนวน 1 อัตรา

  ใบสมัคร

  แนบใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร

  10. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก) (หน่วยที่ 10) จำนวน 1 อัตรา

  ใบสมัคร

  แนบใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร

  11. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (ปฏิบัติงานกลุ่มงานโภชนศาสตร์) (หน่วยที่ 11) จำนวน 3 อัตรา

  ใบสมัคร

  แนบใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร

  12. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) (หน่วยที่ 12) จำนวน 14 อัตรา

  ใบสมัคร

  แนบใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร

  13. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) (หน่วยที่ 13) จำนวน 2 อัตรา

  ใบสมัคร

  แนบใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร

  14. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความสะอาด) (หน่วยที่ 14) จำนวน 3 อัตรา

  ใบสมัคร

  แนบใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร

  15. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานโภชนศาสตร์) (หน่วยที่ 15) จำนวน 1 อัตรา

  ใบสมัคร

  แนบใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร

  16. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม) (หน่วยที่ 16) จำนวน 1 อัตรา

  ใบสมัคร

  แนบใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร

  17. ตำแหน่งพนักงานบริการ (เพศชาย) (ปฏิบัติงานงานซักฟอก) (หน่วยที่ 17)  จำนวน 1 อัตรา

  ใบสมัคร

  แนบใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร

  สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวัดหยุดราชการ

  ตามขั้นตอนดังนี้

  1. เปิดเว็บไซต์รับสมัครที่ http://www.skhospital.go.th

  2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

  3. ดำเนินการชำระค่าสมัครสอบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 พร้อม Upload หลักฐานการชำระเงิน
  การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

  • This topic was modified 2 years, 4 months ago by hr-mod.
  • This topic was modified 2 years, 4 months ago by hr-mod.
  • This topic was modified 2 years, 4 months ago by admin.
  • This topic was modified 2 years, 4 months ago by admin.
  • This topic was modified 2 years, 4 months ago by admin.
  • This topic was modified 2 years, 4 months ago by admin.
  • This topic was modified 2 years, 4 months ago by admin.
  • This topic was modified 2 years, 4 months ago by admin.
  • This topic was modified 2 years, 4 months ago by admin.
  • This topic was modified 2 years, 4 months ago by admin.
  • This topic was modified 2 years, 4 months ago by admin.
  • This topic was modified 2 years, 4 months ago by hr-mod.
Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.