ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

หน้าหลัก Forums กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #10571
  hr-mod
  Moderator

  ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

  ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสงขลา

  1. ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)  ไม่มีผู้สมัคร

  2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ 132040 มีผู้สมัคร 1 ราย

  – นางปียาพร  คงมี

  3.  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ 132060 มีผู้สมัคร 1 ราย

  – นายเป็น  รักเกิด

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.