ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

หน้าหลัก Forums กลุ่มงานพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #10196
  supply-mod
  Moderator

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
  จังหวัดสงขลา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้
  ๑. Spore test Steam (๑ ชม.)จำนวน ๒๕๐ ชิ้น เป็นเงิน ๘๑,๒๕๐ บาท
  ๒. Spore test Steam (๒๐-๒๔ นาที)จำนวน ๑,๑๐๐ ชิ้น เป็นเงิน ๔๑๒,๕๐๐ บาท
  ๓. Spore test EO จำนวน ๑,๐๐๐ หลอด เป็นเงิน ๖๑,๘๐๐ บาท
  ๔. Spore test H๒ O๒ จำนวน ๓๐๐ หลอด เป็นเงิน ๕๘,๕๐๐ บาท
  รวมเป็นเงิน ๖๑๔,๐๕๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน)

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.