ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทัวไป จำนวน ๒ รายการ

หน้าหลัก Forums กลุ่มงานพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทัวไป จำนวน ๒ รายการ

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #11627
  supply-mod
  Moderator

  ๑. แอลกอฮอล์ล้างทำความสะอาดมือ ๓๐๐ มล. จำนวน ๖,๐๐๐ ขวด เป็นเงิน ๕๓๙,๒๘๐ บาท
  ๒. สำลีแอลกอฮอล์ก้อน จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ แผง เป็นเงิน ๑,๑๑๒,๘๐๐ บาท
  รวมเป็นเงิน ๑,๖๕๒,๐๘๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันแปดสิบบาทถ้วน)

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.