ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

หน้าหลัก Forums กลุ่มงานพัสดุ ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #10085
    supply-mod
    Moderator

    ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
    รายการเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์และระบบระบายอากาศ จำนวน ๑๘ ชุด

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.