ยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ (๙๐ ปี) ล้างและเปลี่ยน Hepa filter

หน้าหลัก Forums กลุ่มงานพัสดุ ยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ (๙๐ ปี) ล้างและเปลี่ยน Hepa filter

Viewing 1 post (of 1 total)
Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.