รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ

หน้าหลัก Forums กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #3062
  hr-mod
  Moderator

  โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)

  2. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)

  3. ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมการผลิต/คลินิก)

  4. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.