ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ CBC พร้อมน้ำยา รายการ CBC

หน้าหลัก Forums แผนงานโครงการ ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ CBC พร้อมน้ำยา รายการ CBC

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #11409
  supply-mod
  Moderator

  ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ CBC พร้อมน้ำยา รายการ CBC พร้อมน้ำยา
  รายการ CBC (ระยะเวลา ๓ ปี) จำนวน ๓๐๒,๔๐๐ Report
  ราคากลางเป็นเงิน ๗,๔๐๘,๘๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.