การทำ HEALTHID โดยนำบัตรประชาชนและสมาร์ทโฟนมายืนยันตัวตน

1.โหลดแอปหมอพร้อม

 

 

สามารถกดดาวน์โหลดได้ที่รูปตามระบบปฏิบัติการของท่าน  หรือค้นหา “หมอพร้อม” ใน PLAY STORE และ APP STORE

2.การใช้งานแอปหมอพร้อม

 

Q&A

Q1 วิธีลงทะเบียนใช้งาน “หมอพร้อม Application”
A2 สามารถดูวิธีการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันหมอพร้อม ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ได้ทั้ง IOS และ Andriod

Q2 วิธีการแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์บน Application
A2 สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวบน Application “หมอพร้อม” ได้ที่เมนูประวัติส่วนตัว

Q3 วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน
A3 สามารถวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านบน Application “หมอพร้อม” โดยกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” จากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่เคยใช้ลงทะเบียนครั้งแรก ไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่ได้ครับกรณีที่ไม่สามารถกดลืมรหัสผ่านได้เนื่องจากระบบแจ้งว่าเบอร์โทรไม่ถูกต้องให้ แจ้งแก้ไขเบอร์โทร

Q4 ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ระบบแจ้งว่าสถานะไม่ปกติ ข้อมูลไม่ถูกต้อง
A4 แนะนำดังนี้ครับ

  1.  ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน หากข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องครับ หากข้อมูลถูกต้องแล้วแต่ยังทำไม่ได้ ให้ลบชื่อนามสกุลออกแล้วกรอกใหม่นะครับ
  2. วันเดือนปีเกิด > กรอกในรูปแบบ “ปปปปดดวว” และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งของ “เดือน” และ “วันที่” ไม่สลับกัน
  3. เลขหลังบัตร > กรอก “ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว ตามด้วยตัวเลข 10 หลัก โดยไม่ต้องใส่ขีด (-)”

Q5 ลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร สามารถสร้างบัญชีใหม่ได้หรือไม่
A5 หากลืมรหัสผ่าน ต้องกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” จากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่เคยใช้ลงทะเบียนครั้งแรก ไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่ได้ครับกรณีที่ไม่สามารถกดลืมรหัสผ่านได้เนื่องจากเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่หรือระบบแจ้งว่าเบอร์โทรไม่ถูกต้องให้ แจ้งแก้ไขเบอร์โทร กรณีที่กดลืมรหัสผ่านแล้ว แต่ระบบแจ้งว่าท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน แนะนำให้กดลงทะเบียนใช้งานที่ “สร้างบัญชีใหม่” ครับ

Q6 กดลืมรหัสผ่านแล้ว แต่ไม่ได้รับรหัสผ่านใหม่ทาง SMS
A6 หากกดลืมรหัสผ่านแล้ว แต่ไม่ได้รับรหัสผ่านใหม่ทาง SMS เกิดจากเบอร์โทรศัพท์ที่กรอกอาจไม่ตรงกับเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนครั้งแรก หมอพร้อมแนะนำให้ แจ้งแก้ไขเบอร์โทร เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้แล้ว จะสามารถขอรับรหัสผ่านใหม่ได้อีกครั้ง”

Q7 เปลี่ยนเบอร์/ลืมเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน Application ครั้งแรก
A7 ให้ แจ้งแก้ไขเบอร์โทร เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้แล้ว จะสามารถกด “ลืมรหัสผ่าน” เพื่อขอรับรหัสผ่านใหม่ได้อีกครั้งครับ

Q8 ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ระบบแจ้งว่าเบอร์โทรศัพท์ของท่านไม่มีหรือไม่ถูกต้อง
A8 ให้  แจ้งแก้ไขเบอร์โทร

Q9 ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ระบบแจ้งว่าบัตรสิ้นสภาพการใช้งาน เนื่องจากกรณีบัตรหาย
A9 แนะนำดังนี้ครับ

  1. กรณีทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ > โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านลงทะเบียนโดยใช้บัตรประชาชน “ล่าสุด”
  2. กรณีที่ลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลตาม “สำเนาบัตรประชาชน” >  กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลขหลังบัตรตามสำเนาฯ เป็นเลขหลังบัตรที่อยู่บนบัตรประชาชนของท่าน
  3. หากทำตามข้อ 1 และ 2 แล้ว แต่ยังไม่สำเร็จ แนะนำให้ตรวจสอบสถานะบัตรประชาชนกับหน่วยงานที่ออกบัตรครับ เนื่องจากระบบหมอพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของบัตรกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยครับ