วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล