โรงพยาบาลสงขลา จัดอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ วันที่ 13 ถึง 17 พฤษภาคม 2562