การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง โดยแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรงพยาบาลสงขลา