สะพานบุญจากเพื่อนพ้อง บริจาคเพื่อซื้อเครื่องฟอกไตสู่โรงพยาบาลสงขลา เป็นเงินจำนวน 600,000 บาท โดยสำนักงานสรรพากรภาค 6 ร่วมกับสำนักงานสรรพากรภาค 12