นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคาร 90 ปี โรงพยาบาลสงขลาเพื่อรองรับผู้ป่วยผ่าตัดทุกประเภทและบริการหน่วยไตเทียมแบบครบวงจร