ชมรมศิษย์เก่า แผนกวิชาช่างโยธาราชมงคลภาคใต้ สงขลา ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสงขลา