โรงพยาบาลสงขลา ยินดีต้อนรับ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา