โรงพยาบาลสงขลา ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “สงขลา เมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 %”