ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

หน้าหลัก Forums กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #11908
  hr-mod
  Moderator

  ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยทันตแพทย์
  ตำแหน่งผูู้ช่วยทันตแพทย์
  คุณสมบัติ
  1. เป็นผู้ปฏิบัติงานผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม
  2. ต้องเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  3. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ช่วยทันตแพทย์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์หรือหลักสูตรด้านการทันตกรรมจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพหรือ
  4. ได้รับประกาศนียบัตรมัทธยมศึกษาต้อนต้นหรือตอนปลาย มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ช่วยทันตแพทย์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
  5. ได้รับประกาศนียบัตรทางผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ประโยคมัทธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.