เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป อบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัด