เชิญชวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่า