วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลา