เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงพยาบาลเมืองสงขลา งดบริการดังนี้