เชิญชวน​ร่วม​สนับสนุน​อุปกร​ณ์ทาง​การแพทย์​และสมทบทุน​เพื่อสู้ภัย​COVID-19​