ขอเชิญชวนผู้ปกครอง สมัครเข้าร่วม Line Group เพื่อรับแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค ยา และการเลื่อนนัด สามารถ Scan QR-Code ได้