คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลเมืองสงขลา เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564