โรงพยาบาลสงขลา ยินดีต้อนรับ นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา