โรงพยาบาลสงขลาจัดงานวันมหิดลน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์ และสาธารณสุขไทย ประจำ 2562 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562

DSC_11.jpg
DSC_1135.jpg
DSC_1154.jpg
DSC_1158.jpg
DSC_1159.jpg
DSC_1160.jpg
DSC_1162.jpg
DSC_1168.jpg
DSC_1170.jpg
DSC_1172.jpg
DSC_1173.jpg
DSC_1193.jpg
DSC_1199.jpg
DSC_1200.jpg
DSC_1215.jpg
DSC_1224.jpg
DSC_1232.jpg
DSC_1239.jpg
DSC_1249.jpg
DSC_1261.jpg
DSC_1269.jpg
DSC_1270.jpg
DSC_1275.jpg
DSC_1278.jpg
DSC_1279.jpg
DSC_1281.jpg
DSC_1285.jpg
DSC_1289.jpg
DSC_1290.jpg
DSC_1309.jpg
DSC_1327.jpg
DSC_1333.jpg
DSC_1334.jpg
DSC_1359.jpg
DSC_1366.jpg
DSC_1370.jpg
DSC_1374.jpg
DSC_1376.jpg
DSC_1393.jpg
DSC_1394.jpg
DSC_1403.jpg
DSC_1404.jpg
DSC_1407.jpg
DSC_1408.jpg
DSC_1410.jpg
DSC_1411.jpg
DSC_1414.jpg
DSC_1415.jpg
DSC_1416.jpg
DSC_1418.jpg
DSC_1420.jpg
DSC_1421.jpg
DSC_1423.jpg
DSC_1425.jpg
DSC_1426.jpg
DSC_1428.jpg
DSC_1434.jpg
DSC_1435.jpg
DSC_1437.jpg
DSC_1440.jpg
DSC_1443.jpg
DSC_1445.jpg
DSC_1448.jpg
DSC_1449.jpg
DSC_1454.jpg
DSC_1455.jpg
DSC_1457.jpg
DSC_1459.jpg
DSC_1460.jpg
DSC_1461.jpg
DSC_1462.jpg
DSC_1463.jpg
DSC_1467.jpg
DSC_1468.jpg
DSC_1470.jpg
DSC_1471.jpg
DSC_1475.jpg
DSC_1476.jpg
DSC_1478.jpg
DSC_1480.jpg
DSC_1481.jpg
DSC_1483.jpg
DSC_1484.jpg
DSC_1487.jpg
DSC_1488.jpg
DSC_1491.jpg
DSC_1492.jpg
DSC_1504.jpg
DSC_1506.jpg
DSC_1514.jpg
DSC_1515.jpg
DSC_1520.jpg
DSC_1521.jpg
DSC_1523.jpg
DSC_1529.jpg
DSC_1530.jpg
DSC_1531.jpg
DSC_1534.jpg
DSC_1535.jpg
DSC_1536.jpg
DSC_1540.jpg
DSC_1541.jpg
DSC_1543.jpg
DSC_1544.jpg
DSC_1547.jpg
DSC_1548.jpg
DSC_1553.jpg
DSC_1554.jpg
DSC_1555.jpg
DSC_1558.jpg
DSC_1561.jpg
DSC_1562.jpg
DSC_1565.jpg
DSC_1566.jpg
DSC_1569.jpg
DSC_1570.jpg
DSC_1573.jpg
DSC_1574.jpg
DSC_1576.jpg
DSC_1578.jpg
DSC_1580.jpg
DSC_1581.jpg
DSC_1582.jpg
DSC_1583.jpg
DSC_1584.jpg
DSC_1589.jpg
DSC_1590.jpg
DSC_1591.jpg
DSC_1593.jpg
DSC_1594.jpg
DSC_1595.jpg
DSC_1598.jpg
DSC_1599.jpg
DSC_1603.jpg
DSC_1604.jpg
DSC_1607.jpg
DSC_1608.jpg
DSC_1609.jpg
DSC_1610.jpg
DSC_1614.jpg
DSC_1618.jpg
DSC_1619.jpg
DSC_1621.jpg
DSC_1622.jpg
DSC_1624.jpg
DSC_1625.jpg
DSC_1628.jpg
DSC_1629.jpg
DSC_1632.jpg
DSC_1633.jpg
DSC_1636.jpg
DSC_1637.jpg
DSC_1642.jpg
DSC_1643.jpg
DSC_1644.jpg
DSC_1646.jpg
DSC_1649.jpg
DSC_1650.jpg
DSC_1652.jpg
DSC_1653.jpg
DSC_1653.jpg
DSC_1654.jpg
DSC_1656.jpg
DSC_1657.jpg
DSC_1658.jpg
DSC_1660.jpg
DSC_1661.jpg
DSC_1662.jpg
DSC_1664.jpg
DSC_1666.jpg
DSC_1676.jpg
DSC_1678.jpg
DSC_1679.jpg
DSC_1685.jpg
DSC_1689.jpg
DSC_1690.jpg
DSC_1691.jpg
DSC_1694.jpg
DSC_1697.jpg
DSC_1699.jpg
DSC_1700.jpg
DSC_1701.jpg
DSC_1705.jpg
DSC_1706.jpg
DSC_1708.jpg
DSC_1714.jpg
DSC_1716.jpg
DSC_1718.jpg
DSC_1719.jpg
DSC_1725.jpg
DSC_1726.jpg
DSC_1727.jpg
DSC_1728.jpg
DSC_1729.jpg
DSC_1732.jpg
DSC_1736.jpg
DSC_1740.jpg
DSC_1741.jpg
DSC_1743.jpg
DSC_1745.jpg
DSC_1746.jpg
DSC_1747.jpg
DSC_1748.jpg
DSC_1753.jpg
DSC_1754.jpg
DSC_1756.jpg
DSC_1757.jpg
DSC_1758.jpg
DSC_1769.jpg
DSC_1772.jpg
DSC_1775.jpg
DSC_1780.jpg
DSC_1782.jpg
DSC_1786.jpg
DSC_1795.jpg
DSC_1796.jpg
DSC_1797.jpg
DSC_1801.jpg
DSC_1802.jpg
DSC_1803.jpg
DSC_1807.jpg
DSC_1813.jpg
DSC_1818.jpg
DSC_1819.jpg
DSC_1830.jpg
DSC_1832.jpg
DSC_1836.jpg
DSC_1854.jpg
DSC_1870.jpg